Focusgroep

Ontwerp

Context en PAO-community

Context

Bij het GLR willen we meer aandacht besteden aan het trainen en/of begeleiden van executieve vaardigheden. Naar aanleiding van een studiedag op 28 maart heb ik gekozen om met taakinitiatie aan de slag te gaan; dit werd door drie van de vier jaarteams gekozen als een vaardigheid waar ze graag zelf mee aan de slag willen.

Uit mijn onderzoek is gebleken dat er drie zaken van belang zijn voor taakinitiatie:

  1. Cognitieve vaardigheden zoals plannen
  2. Contextafhankelijkheid: pubers willen graag afgeleid worden
  3. Tijdbeleving: pubers hebben de neiging om dingen snel naar de lange termijn op te schuiven

Mijn hoofdvraag was: “Hoe ervaren onze leerlingen taakinitiatie?”

De subvragen waren:

 1. Hoe ervaren onze leerlingen planningsactiviteiten?
 2. Hoe ervaren onze leerlingen contextafhankelijke situaties?
 3. Hoe ervaren onze leerlingen hun mogelijke tijdsbesteding?

PAO-community

In mijn PAO-community hebben de volgende collega’s gezeten:

Persoon Rol Belang
A Docent en mentor 2e jaar. Lid van de werkgroep toetsbeleid Belanghebbend en participerend Begeleidt al op executieve vaardigheden. Is zeer ervaren in het begeleiden van leerlingen met een extra rugzakje.
B Docent en mentor 3e jaar. Belanghebbend Kartrekker van leerjaarteam 3.
C Docent, mentor 4e jaar. Lid van de werkgroep toetsbeleid. Belanghebbend en pariciperend Zeer ervaren collega in de bovenbouw. Eén van de enquêtes is in deze klas afgenomen.
D Docent. Belanghebbend De jongste collega. Is nog zoekende naar het ‘aan’ zetten van leerlingen.
E Docent, (duo)mentor 1e jaar. Belanghebbend en participerend Zeer ervaren docent in de onderbouw. Eén van de enquêtes is in deze klas afgenomen.

 

Focusgroep 1

Evaluatie ontwerp 1

Mijn doel van focusgroep 1 was om bij mijn collega’s informatie op te halen voor de enquêtevragen. Mijn werkvormen waren daar heel concreet op gericht waarbij de succesboom en de road to succes voor mij inzichtelijk moesten maken wat mijn collega’s nu al doen en waar zij zelf naar toe willen. Tijdens de werkvorm succesboom konden collega’s hun eigen inzichten en ervaringen delen en op elkaar reageren. Ik heb mijn informatie inzichtelijk gemaakt door een hand-out uit te delen. Op deze hand-out stonden termen en definities en een mindmap van mijn theoretisch kader (zie Bijlage 3).

Op basis van de informatie die ik van mijn collega’s kreeg, wilde ik mijn enquêtevragen maken. Dit is gelukt maar is het me niet gelukt om samen met mijn collega’s doelen te stellen. Tijdens de focusgroep waren we lekker bezig met ervaringen en best practices uitwisselen (zie Bijlage 4). Het stellen van doelen paste hier niet bij. Ik merkte dat mijn collega’s er niet ‘in’ kwamen. 

Ik had leerteamgenoot Jesse gevraagd om mij feedback te geven over mijn check-in. Zij vond dat ik duidelijk kon uitleggen wat mensen konden verwachten van deze bijeenkomst en wat de aanleiding was voor de bijeenkomst (zie Bijlage 6). Fijn om te horen want ik had de check-in vormgegeven volgens de methode van Anneke waarbij ik als eerste deelde wat ik uit deze bijeenkomst wilde halen (zie Bijlage 5).

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Vooruitkijken

Voornemens voor Focusgroep 2

Ik wilde de ruimtelijke opstelling de volgende keer anders doen. Vooral de podcastset van school wilde ik niet meer gebruiken omdat we uiteindelijk vrij statisch in een rondje om deze podcastset zaten omdat we rekening moesten houden met de plaatsing van de microfoons. Collega’s moesten hun eigen been gebruiken als onderlegger om op te kunnen schrijven en dat was onhandig. Ik wilde dat collega’s meer ontspannen konden zitten en schrijven.

Daarnaast had ik tijdens focusgroep 1 een werkvorm gebruikt die op dat moment niet op z’n plaats was: de Road to Succes. Collega’s waren te veel bezig met het uitwisselen van de ervaringen en nog niet toe aan doelen stellen. Bij focusgroep 2 wilde ik beter letten op het nut van de werkvormen die ik wilde aanbieden.

  Focusgroep 2

  Evaluatie ontwerp 2

  Introductie &
  check-in
  Goed Collega’s gaven heel open aan waarom ze er zaten.
  Herhaling Goed Ik had mijn verhaal nu goed voorbereid en ik kon kort en bondig blijven. 
  Eerste reacties Goed Collega’s raakten meteen in gesprek.
  Analyseren Matig Door tijdgebrek moest dit vrij vlot, twee collega’s hadden een andere afspraak om stipt half 5. Collega’s deden actief mee maar we hebben dit niet kunnen afronden.
  Prioriteren Matig Vanwege tijdgebrek was dit niet goed afgerond. Als na een minuut of twee werden beide collega’s uit de focusgroep weggeroepen. In de korte tijd die we hadden, waren de collega’s betrokken en opperden ze ideeën.
  Afsluiten Niet Is er niet meer van gekomen doordat 2 van de 3 collega’s vlot na elkaar weg moesten.

  Het doel van deze bijeenkomst was het analyseren en prioriteren van de enquêteresultaten. In mijn ontwerp voor de focusgroep had ik geprobeerd rekening te houden met de hoeveelheid data die we zouden verwerken. Ik had van tevoren een PDF gedeeld met de deelnemers waarin ik de resultaten van de klassen naast elkaar had gezet voor mijn collega’s (zie Bijlage 8). Doordat deze visualisaties uit taartpunten en grafiekjes bestonden was de data visueel makkelijk te herkennen voor mijn collega’s.

  Ik had zelf iets meer verwacht van het analyseren en prioriteren. De tijdsdruk die op deze bijeenkomst lag, werkte in het nadeel. Ik vond de werkvorm COCD-box wel een zeer goede werkvorm om te prioriteren omdat je samen bekijkt of een oplossing haalbaar is of niet. Collega’s kunnen dan zelf helpen inschatten welke oplossingen kansrijk zijn en welke minder.

  Voor een volgende keer zal ik vooral meer moeten letten op de randvoorwaarden zoals meer tijd inplannen en minder data om mee bezig te zijn zodat een bijeenkomst ook netjes afgerond kan worden, dat miste ik deze keer.

  Bijlagen Focusgroep 1

  Ontwerp focusgroep 1

  Bijlage 1

  Ontwerp focusgroep 1.
  Lees als PDF of als Word.

  Afbeelding ontwerp fg2

  Bijlage 2

  Ontwerp focusgroep 2.
  Lees als PDF of als Word.

  Bijlage 3

  Hand-out voor focusgroep 1
  Lees de PDF file.

  Bijlage 5

  Check in van focusgroep 1.

  Bijlage 6

  Feedback van leerteamcollega Jesse op mijn introductie.

  Bijlage 7

  Feedback van focusgroep 1.

  Bijlage 8

  Resultaten enquetes klas 1 en 2.