Reflectie periode 2

Wanneer ik kijk naar onderwijsonderzoek, welke rol wil ik daarbinnen spelen? Hoe wil ik dit vertalen naar onze eigen organisatie? 

Mijn rol

Als teacher leader

Omdat ik in hetzelfde instituut werk waar ik onderzoek doe, kan ik inschatten wat er nodig is en voor wie dit werkt (Biesta, 2019). Ik ken veel mensen in de organisatie en heb al met veel mensen samengewerkt in het verleden. Dit kan mij goed helpen bij het initieren van projecten. 

Met mijn 21 jaar ervaring bevind ik mij in fase drie van de loopbaanfasen voor docenten (Hargreaves & Fullan, 2013). Ben ik dan uitgespeeld? Zeker niet! Ik hoop mij voorlopig nog bij de ‘vernieuwenden’ te kunnen scharen. Ik wil dat graag doen door de organisatie te ondersteunen bij verbeteringen aan ons onderwijs.

Reflectie op trimester 2

Mijn rol tijdens de PAO

  Ik moet nog wennen aan de rol van teacher leader en weet nog niet goed hoe ik deze wil vormgeven. Op dit moment word ik actief betrokken bij projecten binnen mijn school waardoor ik een stuk minder voor de klas sta. Dit voelt nog onnatuurlijk maar het is wel de richting die ik op wil.

  Ik beschik over een grote portie aangeboren nieuwsgierigheid, wat belangrijk is voor een docent-onderzoeker (Bruggink & Harinck, 2012) en ik vind het fijn om goed op de hoogte te zijn van een aanvangssituatie voordat ik echt kan beginnen. Bruggink & Harinck (2012) noemen dit essentieel voordat je gaat beginnen met een onderzoek.

  Tijdens mijn focusgroepgesprekken merkte ik dat ik nog niet goed weet hoe ik mij moet opstellen, ben ik de leider of gewoon collega? Ik besloot daarom een reflectie te maken over mijn rol tijdens het focusgroepgesprek. Ik heb hiervoor de ui van Korthagen gebruikt.

  Klik op de afbeelding om te vergroten

  Reflectie op trimester 2

  Hoe neem ik mensen mee?

  Inhoudelijke nieuwsgierigheid

  Mijn grootste drijfveer is inhoudelijke nieuwsgierigheid (Ruijters, p 101). Hierin zit ook mijn kracht. Ik ben makkelijk te enthousiasmeren voor nieuwe plannen en ideeën. Ik weet door mijn enthousiasme mensen aan te steken. Dit heeft tot gevolg dat men mij kent als iemand die niet stil zit en zichzelf steeds vernieuwd.

  Kansen en belemmeringen

  Collega’s geven aan dat ik collegiaal ben, prettig om mee samen te werken en makkelijk te benaderen ben. Daarnaast ben ik een harde werker, wat volgens van Rens (2020) een bevorderende eigenschap is voor teacher leaders.

  Doordat ik al lang meedraai in de organisatie kent de directie mij en weten ze wat ze aan me hebben. Het gevolg is dat ik op dit moment voor een aantal projecten gevraagd wordt en daar ook de tijd voor ga krijgen (vooral in het volgend schooljaar). Super natuurlijk!

  De grootste belemmeringen zitten in mijzelf. Ten eerste mijn onzekerheid over mijn leiderschapsrol (zie alinea hierboven) en ten tweede mijn moeite om los te laten. Akkerman et al. (2021) stellen dat een onderzoek eigenlijk geen vaste stip op de horizon kan hebben, dat herken ik dat inmiddels wel maar het is iets wat me niet natuurlijk af gaat. Ik vind het fijn wanneer ik in mijn eigen hoofd een visualisatie kan maken van de uitkomst. Collega’s geven aan dat mijn werk niet perfect hoeft te zijn, ik mag best eens een pas op de plaats maken, vooral wanneer zaken buiten mijn invloedssfeer liggen. Dit herken ik wel!

  Vooruitkijken naar trimester 3

  Ontwikkelpunten

  Nieuwe rol

  Na de voorjaarsvakantie is het project ‘warme doorstroom vmbo-mbo’ voor mij van start gegaan. De collega die met pensioen gaat, bouwt af en ik neem het stokje als projectleider over. Ik zal me met name moeten inlezen in de materie want er zijn allerlei regionale initiatieven waar we als GLR bij (willen) aansluiten en ik wil mijn kennis uitbreiden op het gebied van hoe leerlingen een studiekeuze maken en wat ze daar vanuit ons voor nodig hebben.

  Wanneer ik kijk naar hoofdstuk 8 uit Ruijters et al. (2018) waarbij het gaat over het benutten van een crisis voor transformatie dan zou ik niet zo ver willen gaan om te zeggen dat ik in een crisis verkeer maar ik herken de fasen van transformatief leren op pagina 189 wel. Ik bevind mezelf in fase vier (Onderlinge herkenning en betekenisgeving). Ik hoor dit ook van klasgenoten die op dit moment een gelijksoortige ervaring hebben als ik. Fase vijf (Verkenning van opties voor nieuwe rollen, relaties en acties) dient zich al aan in de vorm van het eerder genoemde project ‘warme doorstroom’.

  Onderzoeken hoe ik deze rol wil invullen past goed bij leeruitkomsten 1.3.3 en 3.2.1 van Competent in Innoveren. Met name met betrekking tot 3.2.1 hoop ik volgend trimester tot fase acht in Mezirows transformatief leren te komen.

  Gespreksbegeleiding

  Naast het project ‘warme doorstroom’ zit ik sinds begin van dit schooljaar in de werkgroep toetsbeleid van ons vmbo. In dit kader heb ik in trimester twee onderzoek gedaan naar de begeleiding op Taakinitiatie bij ons op het vmbo. Het doel is om op ons vmbo de leerlingen te begeleiden op executieve vaardigheden en hier formatieve evaluatie voor in te zetten. Voor deze begeleiding is coaching nodig en de opleiding GLRXTRA, waar ik al een paar jaar aan verbonden ben, dient als inspiratie voor deze coaching.

  Daarnaast ben ik dit jaar buiten school voorzitter van de syllabus commissie MVI waarbij ik met drie collega’s uit Nederland, Cito, SLO en CvTE om de tafel zit om de eisen voor het MVI examen vorm te geven. Deze functie is aan het eind van het schooljaar weliswaar weer ten einde (de commissie wordt voor een aantal jaar slapend) maar ik merk dat ik er veel voldoening uithaal.

  Mijn wens is dan ook om bedrevener te worden in gespreksbegeleiding. Deels omdat ik dit zelf kan inzetten bij het coachen maar ook omdat ik verwacht dat ik dan beter kan meewerken aan de begeleiding op executieve vaardigheden op ons vmbo en omdat ik dit kan inzetten als projectleider bij het project ‘warme doorstroom’.

  Leeruitkomsten 3.1.c.1 en 3.3.4 passen hier mooi bij. 

  Bronnen

  Akkerman, S., Bakker, A. & Penuel, W. (2021). Relevance of Educational Research: An Ontological Conceptualization, Educational Researcher 50 (6), p. 416–424. https://10.3102/0013189X211028239

  Bruggink, M. & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(30), 46-53.

  Hargreaves, A., & Fullan, M. (2013). The power of professional capital. JSD 34(3), p36-39. https://learningforward.org/wp-content/uploads/2013/06/june-2013-issue.pdf

  Ruijters, M. C. P., Van Luin, G. E. A., & Wortelboer, F. Q. C. (2019). Mijn binnenste buiten: Werken aan je professionele identiteit. Management Impact.

  Van Rens, C. (2020, 7 juli). Onder welke voorwaarden kunnen teacher leaders de professionele ontwikkeling in een digitale leeromgeving van collega-docenten bevorderen? Wij-leren.nl. Geraadpleegd op 1 maart 2024, van https://wij-leren.nl/voorwaarden-professionele-ontwikkeling-digitale-leeromgeving-bevorderen.php