Professioneel portret

Via tekst en filmpjes neem ik je mee langs mijn professionele portret. Indien je tijd hebt, kun je via de linkjes meer lezen.

Mijn missie

Passie en vertrouwen

Ik hou van leren en als verlengde daarvan hou ik van het onderwijs. Ik geloof in een wereld waarin jonge mensen hun passie kunnen volgend en waar ze met vertrouwen hun eigen toekomst tegemoet zien. Ik gun iedereen het onderwijs waarmee ze dat waar kunnen maken.

Aan die wereld wil ik werken als docent.

Onderzoek professionele identiteit

Wie ben ik als professional?

Mijn onderzoek

Via het boekje Mijn binnenste buiten, een externe test, 360 graden reviews van collega’s en het strategisch beleidsplan  van het GLR, ben ik op zoek gegaan naar mijn professionele identiteit.

Teacher leadership

Wat is een Teacher Leader?

Een teacher leader is een kartrekker, iemand die collega’s en de school mee in beweging krijgt. Een teacher leader kan dat op verschillende manieren doen. Iemand kan coördinerende taken hebben, het pedagogisch klimaat binnen de school beïnvloeden, collega’s actief ondersteunen en bijdragen aan de zichtbaarheid van de school in de wijk of omgeving.

Waar sta ik nu?

Wat doe ik al?

In de jaren dat ik bij het Grafisch Lyceum Rotterdam werk, heb ik, naast mijn docentschap, al veel mooie activiteiten mogen doen.

  • Het schrijven van lesmateriaal beschouw ik als een hobby. Daar kun je me bij wijze van spreken midden in de nacht voor wakker maken! Dit is een taak die ik vaak op me heb genomen.
  • Als expert mocht ik samen met een studenten naar internationale wedstrijden in Japen, Canada en Australië om de eer van Nederland hoog te houden (Worldskills).
  • Ik ben lange tijd constructeur van de examens voor mediavormgeven interactief geweest.
  • Zes jaar geleden heb ik samen met collega’s een nieuwe opleiding opgezet; een kopstudie waarbij studenten in één jaar tijd hun bedrijfje proberen op te zetten (GLRXTRA).
  • Vanuit de Europese Unie is er geld beschikbaar om basisschoolleerlingen te enthousiasmeren voor een technische opleiding. Voor dit project ben ik aangetrokken om de onderwijskundige onderbouwing en het lesmateriaal te verzorgen (GLR Tech Xpress).

Op basis van het artikel van Nguyen (2020) hebben we met ons leerteam in de les bekeken welke eigenschappen een teacher leader heeft, welke eigenschappen ik zelf heb en welke eigenschappen ik vind overlappen met het teacher leadership.

Bron: Nguyen, D., Harris, A., & Ng, D. (2020). A review of the empirical research on teacher leadership (20032017). Journal of educational administration 58 (1), 60-80.

En nu verder!

Doelen volgend trimester

KD’s in mijn hoofd

Van de mensen bij mij op school die de rol vervullen van teacher leader of hoofddocent heb ik te horen gekregen dat het echt van belang is dat je het curriculum goed kent.

Nu is dit ook van belang bij mijn nieuwe rol als voorzitter van de syllabuscommissie MVI. Ik wil me de kwalificatiedossiers softwaredevelopment, mediavormgeven, audiovisuele vormgeving van het het MBO goed eigen maken. Deze hebben het meeste raakvlak met het examen MVI.

Wie?

Ik wil de leertraject-voorzitters van deze opleidingen spreken om te vragen wat in hun ogen nodig is om de instroom van vmbo naar mbo te vergemakkelijken.

Zichtbaarder zijn

Volgens Nguyen et al. (2020) is een teacher leader zichtbaar en mijn collega David gaf aan dat ik best wat beter zichtbaar mag zijn. Ik zorg dat van alles werkt en rond is maar draag dat nog niet voldoende uit.

Op 28 november heb ik de aftrap verzorgd voor een studiemiddag executieve vaardigheden. En wellicht is het een idee om in de nieuwsbrief van ons vmbo danwel onze hele school, iets te plaatsen. Persoonlijk voel ik weinig behoefte om zo in de schijnwerpers te treden dus dit zal het meest lastige voor mij zijn.

Wie?

Voor het magazine moet ik bij de afdeling communcatie zijn. Voor de nieuwsbrief kan ik bij de administratie van ons VMBO terecht.

Onderzoek formatief evalueren

We willen op het vmbo aan de slag met formatief evalueren. Daar is een projectgroep voor samengesteld waar ik deel van uitmaak. Aangezien we aan het begin staan van dit project zou het een mooie gelegenheid zijn om te bekijken of ik met dit team onderzoek kan doen naar hoe we deze vorm van evalueren binnen de school gestalte kunnen geven.

Wie?

Ik heb hier mijn adjunctdirecteur voor nodig. Zij is projectleider. Daarnaast zal ik het team mee moeten krijgen.

MLI

Ons leerteam

Ik hoop dat ik in mijn leerteam al een bijdrage heb geleverd aan het leren van mijn teamgenoten, net zoals zij al een bijdragen aan mijn leerproces hebben gedaan!

Op 25 oktober zijn we tijdens de onbegeleide dag met het hele team gewoon op de Hogeschool geweest. Ik kan niet ontrafelen wat ik precies heb gedaan maar ik ben actief geweest bij het overleg. 

Op 15 november was mijn praktijkdag en aangezien ik grotendeels klaar was mijn mijn schrijfwerk besloot ik er een dag van te maken waar we allemaal wat aan hebben. Ik heb posters geprint voor mijn teamgenoten en ze de gelegenheid gegeven om een filmpje op te nemen. Daarnaast heb ik collega’s uitgenodigd die nu in de rol van teacher leader bij ons op school aan het werk zijn om van hen te horen hoe zij deze rol vormgeven. Hopelijk hebben mijn teamgenoten daar ook wat aan gehad. 

We hebben een lekker actief team. Fijn om op deze manier elkaar door het jaar te helpen!