Focusgroep

Procesbegeleiding

PAO community

In mijn PAO community hebben de volgende collega’s gezeten:

Persoon Rol Belang
E Docent en mentor 1e jaar. Docent E is een docent met zeer veel ervaring met name in de onderbouw van het vmbo. Een zeer betrokken collega die altijd op zoek is naar het verbeteren van het onderwijs. Eén van de enquetes is in zijn mentorklas afgenomen.
F Docent en mentor 4e jaar. Lid van de werkgroep toetsbeleid.
G Docent en mentor 1e jaar. Eén van de enquetes is in zijn mentorklas afgenomen.

 

Evaluatie voornemens

Procesbegeleiding

Diepgaand redeneren

Ik had bedacht om eerst de resultaten in kleine groepjes te analyseren en daarna over een aantal inzichten dieper te redeneren.

In praktijk liep dit natuurlijker. Tijdens het oppoppen van de eerste ideeën over de resultaten ontspon zich een gesprek over de lengte van opdrachten en het verschil in beleving daarvan in leerjaar één en leerjaar vier. Ik heb dit gekoppeld aan een resultaat over zelfstandig aan het werk gaan om het gesprek meer diepgang te geven (zie Bijlage 1).

Ik geef er de voorkeur aan om tijdens een groepsgesprek zoveel als mogelijk de groep te volgen. In mijn ervaring werkt dit goed wanneer een groep uit zichzelf een dialoog ontwikkelt.

Wanneer ik terugkijk op de video zie ik dat ik wellicht toch iets sneller had kunnen doorvragen. Dit is voor mij een leerpunt waar ik me wil concentreren zodat ik een vergadering of (coachings)overleg vlotter kan laten verlopen.

  Hoorbaar consensus

  Om voor de verschillende leerjaren tot een plan te komen met betrekking tot taakinitiatie, vond ik het belangrijk dat collega’s zich konden vinden in de oplossing(en) die we tijdens focusgroep 2 zouden vinden. Ik wilde dit bereiken tijdens de werkvorm COCD-box. Daarnaast sluit hoorbaar consensus bereiken mooi aan op diepgaand redeneren.

  Door tijdgebrek heb ik heb tijdens een kort vragenrondje een paar ideeën met de hand opgeschreven in de COCD-box (zie Bijlage 2). Over deze ideeën is wel hoorbaar consensus bereikt maar er is niet echt over gediscussieerd waardoor ik niet weet of iedereen het er mee eens was. Ik vond de werkvorm wel erg fijn door het onderscheid wat je kunt maken in de plannen die deelnemers aandragen. Deze kan ik zeker nog een keer inzetten.

  Een paar foto’s

  Evaluatie voornemens

  Leerproces

  Ik heb mijn kennis over het coachen van studenten en het leiden van vergaderingen ingezet tijdens de focusgroepen. Nieuw was het feit dat ik het nu voor een studie doe en het gevoel in mijn achterhoofd bleef houden dat mijn collega’s dit voor mij deden, dit zat me in de weg.

  Daarnaast merkte ik dat ik mezelf klem voelde zitten tussen het feit dat dit enerzijds een opdracht is voor de opleiding en anderzijds iets is wat ik nuttig wilde inzetten bij mij op school. De camera’s en de eisen die aan de opdracht werden gesteld, zaten mij tijdens de bijeenkomsten in de weg. Zo realiseerde ik mij tijdens focusgroep 2 bijvoorbeeld dat we hoorbaar tot consensus moesten komen en door de tijdsdruk ben ik dit gaan overhaasten.

  Ik heb naderhand een Mentimeter verstuurd naar de deelnemers en daaruit bleek dat mijn collega’s de bijeenkomst nuttig vonden en tevreden waren over mijn begeleiding. Een directe toepassing met het eigen onderwijs werd helaas wat minder gezien, daar had ik wel op gehoopt (zie Bijlage 4).

  Bijlagen

  Bijlage 1

  Diepgaand redeneren

  Bijlage 2

  Hoorbaar consensus bereiken

  Bijlage 3

  Wat losse shots van focusgroep 2