Trimester 1

In het eerste trimester ging het om het ontwikkelen van een eigen visie en missie op onderwijs. 

=

Missie en visie op onderwijs

=

Visie op teacher leadership

=

Doelen stellen voor het volgende trimester