Voortgangsgesprek

29 mei 2024

De 3 competenties

Mijn acties zijn nu wetenschappelijk onderbouwd.
Dit geeft me meer rust en zekerheid.
Veel meer van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.

Voortgang competentie leren
Voortgang competentie onderzoeken
Voortgang competentie innoveren

Leren

Onderzoeken

Innoveren

Teacher leader

De grootste verandering zit nu nog in mijzelf.
Meer kennis en een genuanceerdere mening over onderwijs.

Inspirator

Kennisbaken

Netwerker

TechXpress interieur
Powerpoint studiedag executieve vaardigheden
Powerpoint programmatisch toetsen

Tech Xpress

Executieve vaardigheden

Programmatisch toetsen

Ontwikkeling procesbegeleiden

Van projectleiden naar procesbegeleiden door PAO.
Accepteren dat mensen zelf de oplossing kunnen vinden.

Wat is voor mij procesbegeleiden?

Wat heb ik geleerd over procesbegeleiden?

Bijdragen aan ons onderwijs en leren?

Hoe geef ik dit vorm?

Focusgroep

Voorzitter syllabuscommissie MVI

Stakeholders

Ik heb een groot netwerk binnen de organisatie en heb mijn sporen verdiend. Ik zorg dat ik ben ingelezen, door de studie MLI lukt me dat een stuk beter! En wat goed werkt is dat ik weet hoe het is om voor de klas te staan kennis van zaken. Ik weet hoe het voelt.

Hoe krijg ik mensen mee?

Impact onderwijs en teams

Leerteam

Leertrajectvoorzitter GLRXTRA:

Als eerste moet ik direct denken aan de lessenreeks SEO. Mooie nieuwe invulling/ aanvulling van ons lesprogramma. Aankaarten van programmatisch toetsen (inclusief theorie) heeft ons team ook mooi aan het denken en in actie gezet. Het kunnen doorgeven van een praktijkopleider hebben we natuurlijk ook al in het verleden gedaan (wellicht vanuit het begin ook uit jouw koker…). Uiteindelijk mooie uitkomst dat ze zelf voorkeur kunnen doorgeven, maar dat ze hier zelf een bericht over moeten sturen en we niet van iedereen persé een voorkeur verwachten.

Ik weet zeker dat er nog tal van voorbeelden zijn van afgelopen jaar waar jij invloed op hebt gehad. In de dagelijkse gang van zaken is dit zo’n normale zaak bij ons team dat we veel hiervan voor lief nemen.

Collega bij GLRXTRA (studeert nu af bij de docentenopleiding):

Sinds jij dit jaar met je Master bent gestart en bij het team van GLRXTRA betrokken bent, komen we er meer onderwerpen aan bod op het gebied van onderwijsvernieuwing. Een voorbeeld daarvan is het onderwerp programmatisch toetsen. Tijdens de “heisessie” met het team heb je hier duidelijke uitleg over gegeven. Deze informatie draagt bij aan het grotere geheel, ook bij andere onderwerpen, zoals wijze waarop bij GLRXTRA meer aandacht aan soft skills kan worden gegeven.

Fijn dat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over verbeteringen in het onderwijs en dat je regelmatig artikelen en onderzoeken deelt, waardoor de kennis in het team wordt vergroot.

PAO volgend jaar

We willen (moéten) meer doen met nieuwe technieken op ons vmbo. We zijn een MVI-school maar scholen zonder dit profiel doen meer dan wij. Nieuwe technieken is een speerpunt voor het volgend schooljaar en we gaan onder andere aan de slag met lessen robotica en CoSpaces in de onderbouw.

De vraag hoe ik jonge mensen geinteresseerd krijg in programmeren heeft mij mijn hele loopbaan bij het GLR al gefascineerd. Ik wil graag jonge mensen al in het domein Caring krijgen en niet wachten totdat ze op hun 15e of 16e hiervoor kiezen. Dit past bij het doel voor volgend schooljaar en bij Sterk Techniek Onderwijs waar ik bij betrokken ben.