Trimester 1

Trimester 1 In het eerste trimester ging het om het ontwikkelen van een eigen visie en missie op onderwijs.  = Missie en visie op onderwijs = Visie op teacher leadership = Doelen stellen voor het volgende trimester Lees...
Trimester 2

Trimester 2

Trimester 2 Het tweede trimester stond in het teken van het doen van onderzoek. = Visie op onderwijsonderzoek = Reflectie op doelen uit het eerste trimester Lees...